Tranh thêu hoa đào 2571 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482