TRANH THÊU HOA ĐÀO MS 119 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482