Tranh thêu hoa đào MS :6107 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482