Tranh thêu hoa đào MS 822 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482