Tranh thêu hoa đào MS 119 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482