Tranh thêu hoa đào MS 113 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482