Tranh Thêu Hoa Đào MS 8185 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482