TRANH THÊU HOA ĐÀO MS 96 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482