Tranh thêu hoa hồng là loại tranh thêu truyền thống được thêu hoàn toà – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482