TRANH THÊU HOA HỒNG MS 1159 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482