TRANH THÊU HOA HỒNG MS 1166 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482