Tranh Thêu Hoa Hồng MS 8138 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482