TRANH THÊU HOA HỒNG MS 8537 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482