TRANH THÊU HOA HƯỚNG DƯƠNG MS 1061 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482