TRANH THÊU HOA LAN 150 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482