TRANH THÊU HOA LAN MS 1317 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482