TRANH THÊU HOA LAN MS 1329 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482