TRANH THÊU HOA LAN MS 1330 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482