Tranh thêu hoa lan MS 8127 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482