Tranh Thêu Hoa Lan MS 8353 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482