TRANH THÊU HOA MAI MS 1906 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482