Tranh thêu hoa mai MS 8103 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482