Tranh thêu hoa mai MS 8183 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482