TRANH THÊU HOA MẪU ĐƠN 9 BÔNG MS 1568 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482