TRANH THÊU HOA MẪU ĐƠN MS 1865 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482