Tranh Thêu Hoa Mẫu Đơn MS 8320 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482