Tranh Thêu Hoa Mẫu Đơn MS 8379 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482