TRANH THÊU HOA MẪU ĐƠN MS 8387 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482