TRANH THÊU HOA SEN MS 1756 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482