TRANH THÊU HOA SEN MS 2598 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482