Tranh Thêu Hoa Sen MS 8315 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482