Tranh thêu hoa sen ms 8479 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482