Tranh thêu hoa sen ms 8480 - Thêu tay cao cấp Huế – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482