Tranh thêu hoa sen ms 8486 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482