TRANH THÊU HOA SEN MS 8589 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482