Tranh Thêu Hoa Sen treo tại nhà khách hàng – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482