TRANH THÊU HOA THIÊN ĐIỂU MS 674 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482