TRANH THÊU HOA THIÊN ĐIỂU MS 677 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482