TRANH THÊU HOA THIÊN ĐIỂU MS 678 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482