TRANH THÊU MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG MS 1622 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482