TRANH THÊU MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG MS 8667 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482