Tranh Thêu MS 8188 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482