TRANH THÊU NHÀ THỜ ĐỨC BÀ MS 8697 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482