Tranh Thêu Nhà Thờ MS 8202 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482