Tranh Thêu Nón Lá MS 8309 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482