Tranh Thêu Phật Bà Quan Âm MS 8319 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482