Tranh Thêu Phong Cảnh Hà Nội MS 8140 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482