TRANH THÊU PHONG CẢNH LÀNG QUÊ MS 1939 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482