TRANH THÊU PHONG CẢNH LÀNG QUÊ MS 389 - CÓ SẴN ( 40-50 CM) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482