TRANH THÊU PHONG CẢNH LÀNG QUÊ MS 404 - CÓ SẴN ( 35-45 cm) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482